FAALİYETLERİMİZ

Profesyonel Yönetim Hizmetleri

Profesyonel Yönetim Hizmetleri :

Site veya ortak bütçeli projelerin ( iş merkezleri, Rezidans vb. ) bütün yönetim hizmetlerini ( temizlik, güvenlik, bahçe bakım, peyzaj, ilaçlama, vb. ) uzman personel ile yürütmesi olup, aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır.

     * Aidatların toplanması ve harcamaların yapılması ile ilgili her türlü mali faaliyetlerin yönetimi
     * Personelin görevlendirilmesi ile idari yönetimi
     * Her türlü yazışma ve hukuki süreçlerin takibi
     * Satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi
     * Teknik hizmetlerin yönetimi ve yürütülmesi
     * Sözleşmelerin takibi ile uygulanmalarının sağlanması
     * Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
     * Yıllık olağan veya olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
     * Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve sene sonunda yapılacak genel kurulun organizasyonunun yapılması
     * Ortak alanlarda kullanılan her türlü enerji giderinin takibi ve kayıt altına alınması
     * Araç park işlemlerinin yürütülmesi
     * Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
     * Bahçe bakım , çevre düzenleme ve peyzaj hizmetlerinin yürütülmesi
     * Havuz Temizliği ve Periyodik Bakımlarının yapılması
     * Periyodik İlaçlama Hizmetlerinin yürütülmesi